CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu của ICONSYS được tổ chức một cách chuyên nghiệp và phòng ban được phân bổ một cách khoa học và hợp lý. Đặc biệt là sự phân cấp có hiệu quả và phù hợp với trách nhiệm cũng như quyền hạn cho mỗi thành viên trực thuộc phòng ban trong Công ty. Cơ cấu tổ chức này cho phép Chúng tôi điều hành công ty một cách hiệu quả nhất, thông qua đó tạo nên một ICONSYS vững mạnh.