NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Làm thế nào để trở thành công ty thành viên?
Bạn có thể đăng ký thành viên mới bằng cách truy cập website “ http://icondriver.com” và tải I-TAXI về máy tính của bạn.
Quy trình đăng ký: Đăng ký mới > Nhập thông tin > Phê duyệt > Xác thực.

Làm thế nào để thay đổi tên người đại diện đã đăng ký công ty thành viên?
Trả lời: Nếu bạn muốn thay đổi tên người đại diện, bạn cần gửi giấy phép kinh doanh và chứng minh thư của người đại diện mới.