CÔNG TY TNHH ICONSYS LUÔN LUÔN CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG SUỐT 365 NGÀY


Tuyển chọn hồ sơ

Xem xét hồ sơ xin việc, giới thiệu bản thân có đúng sự thật hay không?
Xem xét có hay không đáp ứng trình độ yêu cầu theo từng vị trí tuyển dụng.
Cân nhắc kế hoạch tuyển dụng và lựa chọn đối tượng phỏng vấn

Phỏng vấn

Đánh giá tổng hợp về độ thích hợp với ICONSYS dựa trên hồ sơ xin việc: con người, phẩm chất, năng lực...
Cân nhắc kế hoạch tuyển dụng và lựa chọn người trúng tuyển cuối cùng.

Thông báo kết quả

Thông báo kết quả người trúng tuyển cuối cùng qua điện thoại và mail
Hẹn ngày đi làm

Đang cập nhật …

Đang cập nhật …