I-TAXI


CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH

Đây là chương trình hệ thống dành cho công ty Taxi, được thiết kế bài bản giúp xử lý cũng như quản lý mọi vấn đề gặp phải của các công ty Taxi truyền thống ở Việt Nam.


Được thiết kế và lập trình để phù hợp với tất cả công ty, từ công ty vừa và nhỏ đến công ty lớn.

Tập hợp được nhiều tài xế do đây là mô hình liên kết công ty Taxi.

Đối với loại hình công ty lớn có nhiều chi nhánh, có thể quản lý toàn bộ thông tin cũng như tình hình kinh doanh của từng chi nhánh trong thời gian thực.

Đối với các công ty lớn nhiều chi nhánh, có thể dễ dàng quản lý đồng bộ, thống nhất mọi thông tin của tất cả chi nhánh. Đây là điều mà các công ty Taxi truyền thống ở Việt Nam còn gặp khó khăn.

Đặc biệt, với tính năng vượt trội là Chia sẻ cuốc xe, không chỉ chia sẻ cuốc xe giữa trụ sở chính với các chi nhánh mà còn chia sẻ đối với cuốc xe của công ty khác, do đó góp phần tăng thu nhập cho tài xế và tối thiểu hóa tỷ lệ xe trống.